Jouw specialist strafrecht uit Aalst

Het strafrecht is een complex domein binnen ons rechtssysteem dat bovendien constant in evolutie is. Daarom is het van essentieel belang dat u zich in een strafzaak laat bijstaan door een raadsman die deze materie grondig beheerst, ongeacht of u verdachte of slachtoffer bent.

Advocatenkantoor Mallego & Roels is een naam met faam binnen het strafrecht en behandelt uitsluitend strafrechtelijke dossiers. Als cliënt kan u rekenen op een doorgedreven expertise, ruime ervaring in grote rechtszaken en een nauwe betrokkenheid doorheen de verschillende fases van uw strafzaak.

Onze aanpak

Als gespecialiseerd strafrechtkantoor zijn wij perfect op de hoogte van de strafrechtelijke procedures en regels. Ons kantoor gaat prat op duidelijke communicatie en actief overleg om een zo sterk mogelijk dossier samen te stellen. Daarom vindt u ons dagelijks in de gevangenis bij onze cliënten, want zo kunnen wij een optimale ondersteuning bieden op juridisch en op menselijk vlak.

U bent verdachte in een strafzaak

Met Mallego & Roels aan uw zijde ligt uw dossier in de juiste handen:

 • Wij wijzen u op uw rechten en staan u bij tijdens het verhoor
 • Wij informeren u correct en scheppen realistische verwachtingen
 • Uw dossier wordt proactief door ons opgevolgd ter voorbereiding op een sterke verdediging
 • In overleg bepalen we de best mogelijke strategie om een positief resultaat te boeken

U bent veroordeeld

Onze professionele werkwijze zorgt ervoor dat u alle kansen op een eerlijk proces krijgt, maar ook daarna blijven we begaan met onze cliënten.

Het strafuitvoeringsrecht is een specifieke niche binnen het strafrecht waarbij bepaald wordt of een veroordeeld dader al dan niet zijn straf moet uitzitten in de gevangenis. Wie veroordeeld wordt tot een effectieve gevangenisstraf van meer dan drie jaar, zal voor de strafuitvoeringsrechtbank (SURB) verschijnen. Sinds september 2022 worden ook straffen boven de twee jaar voorgelegd aan een strafuitvoeringsrechter alvorens gunsten en vrijheden kunnen worden toegekend.

Samen met onze cliënt en diens gezin en netwerk werken we een traject uit en stellen we een reclasseringsplan op dat niet enkel tot doel heeft de gevangenis zo snel mogelijk te verlaten, maar dat ook de meeste garanties biedt om er niet meer in te verzeilen. Om hen daarin met raad en daad bij te staan, bezoeken we onze cliënten zeer regelmatig in de gevangenis, overal in Vlaanderen. Daarnaast streven we naar oplossingen en bieden we ondersteuning bij problemen in detentie, tuchtzittingen, contacten met de directie e.d.

U bent slachtoffer

Als deskundig strafrechtkantoor zijn wij vertrouwd met beide zijden van een strafrechtelijk dossier. Wij waken dus ook over uw rechten als u het slachtoffer bent van een misdrijf. Ons kantoor zorgt voor de nodige begeleiding als u een klacht wenst neer te leggen, bijkomend onderzoek vraagt of het dossier wil inkijken. Ook als u zich burgerlijke partij stelt tijdens een proces staat advocatenkantoor Mallego & Roels u met daadkracht bij.

Strafrecht Aalst - Stijn - Mallego & Roels
Strafrecht Aalst - Mallego & Roels - Adres

Wenst u meer informatie, contacteer ons!

Contacteer ons

 1. Naam:*
  Gelieve uw naam in te vullen
 2. Voornaam:*
  Invalid Input
 3. Telefoon:*
 4. Email:*
  Gelieve een geldig e-mailadres in te vullen
 5. Bericht:*
  Gelieve een boodschap in te vullen
 6. Wij respecteren uw privacy. Uw gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld.
 7. *
  Invalid Input